Promocje

Centrum Ubezpieczeń , 19 Firm Ubezpieczeniowych

ul.Głowackiego 4 , 39-300 Mielec tel. 534 108 108 email: multiagencja.moskito@gmail.com

OC, AC, NNW Komunikacyjne z 19 Firm

Firma Moskito w zakresie świadczonych usług prowadzi również ubezpieczenia w pełnym zakresie.  Najwyższa jakość  usług w jednym miejscu,w  ofercie 10 firm ubezpieczeniowych:

ERGO  HESTIA  ,  WARTA  ,  ALIANZ  ,  GENERALI  ,  COMPENSA  ,  BENEFIA ,  UNIQA ,  INTERRISK  ,  PTU i wiele innch

Darmowe karkulacjie, doractwo , ceny promocyjne.

!!!  DO KAZDEGO UBEZPIECZENIA  ROCZNEGO  PŁYN DO SPRSKIWACZY  5 LITRÓW   GRATIS  !!!

!!!  SPRAWDŹ SAM  !!!

Posiadanie własnego pojazdu mechanicznego wiąże się  z obowiązkami jakie ustawodawca nakłada na jego posiadacza.

Wystawiona polisa obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz państw, które podpisały porozumienie międzynarodowe.

Odpowiednie ubezpieczenie zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych.

Mamy do zaoferowania Naszym klientom następujące warianty:

  • OC – ubezpieczenie obowiązkowe, które określa prawna Ustawa z dnia 22.05.2003 r. z późniejszymi zmianami. Nasi klienci, oprócz udowodnionej sondażowo najlepszej cenie na rynku, otrzymują bezpłatnie ubezpieczenie Auto Pomoc z bezpłatnym holowaniem zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego oraz pomoc w rozwiązaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze.Dodatkowo wystawiamy Zieloną Kartę która chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski i terenem Unii Europejskiej.
  • AUTOCASCO -  które pokrótce zapewnia pełne bezpieczeństwo, wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy.Ubezpieczamy pojazd wraz z wyposażeniem. Gwarantujemy pomoc w całej Europie, należną wypłatę odszkodowania, bezpłatne holowanie, zakwaterowanie dla kierowcy i pasażera, transport do miejsca zamieszkania, pojazd zastępczy, mobilnych ekspertów.
  • NNW – to ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest niezdolność do pracy lub śmierć ubezpieczonego. Polisa obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, podczas wsiadania bądź wysiadania, podczas postoju, naprawy na trasie jazdy oraz bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu.
  • NNW Max – to poszerzenie oferty następstwa nieszczęśliwych wypadków o wszystkie inne pojazdy w których może znajdować się ubezpieczony.
  • AUTO SZYBA – to ubezpieczenie zapewniające wymianę uszkodzonych szyb pojazdu na koszt ubezpieczyciela.
  • Mini CASCO – oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców.To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami, zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, np. wandalizmu, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej, kradzieży pojazdu, jego części lub uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

<BODY> </BODY>

<BODY> </BODY>