Promocje

Wypożyczalnia samochodów osobowych dostawczych busów przyczep lawet bagażników i boxów dachowych rent a car

ul. Głowackiego 4, 39-300 Mielec
tel. 17 583 03 50 , kom: +48 534 106 106 , +48 534 107 107
email:

BEZGOTÓWKOWY BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY Z OC SPRAWCY !!!

OFERUJEMY

BEZGOTÓWKOWE

wynajęcie pojazdu zastępczego z OC sprawcy!

W ofercie posiadamy auta osobowe oraz dostawcze!


Miałeś stłuczkę? Ktoś uszkodził Twoje auto? Zostałeś bez samochodu  ?

 Dobrze trafiłeś! Pozostań mobilny!

 Im szybciej się do nas zgłosisz tym dłuższy okres wynajmu pojazdu zastępczego !!!

 Ktoś uszkodził Ci samochód ? Należy Ci się auto zastępcze ! Bezgotówkowo Bezpłątnie !
Zadzwoń do nas !
Czy Twój samochód uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego?

Czy podczas naprawy swojego samochodu chciałbyś nadal poruszać się autem?

Oferujemy BEZGOTÓWKOWE AUTA ZASTĘPCZE z OC Sprawcy !

 W Moskito przyjmujemy na siebie pełne ryzyko w 100% związane ze zwrotem od Towarzystw Ubezpieczniowych poniesionych kosztów z tytułu wynajmu Auta Zastępczego.

 W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, kórej pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego ma prawo do najmu samochodu zastępczego. Kosztami najmu obciążone zostaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy kolizji.

Do Programu Auto Zastępcze mogą zgłaszać się zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Nie jest istotne czy auta używasz jako narzędzia pracy, czy jest Ci też ono potrzebne, by np. zawieźć dzieci do szkoły. W Moskito każdy ma prawo skorzystać z Programu Auto Zastępcze.

NIE DAJ SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD!

Masz prawo do auta zastępczego bez wskazywania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe konkretnej wypożyczalni.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Programu Auto Zastępcze skontaktuj się z naszą firmą Moskito.

Dojazd do Klijenta

Program Auto Zastępcze z OC Sprawcy
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy uznał, że w ramach ubezpieczenia OC sprawcy ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu wydatki poniesione w związku z wynajęciem samochodu zastępczego, także w przypadku gdy uszkodzony pojazd nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Takie stanowisko Sądu Najwyższego w pełni podzielił Rzecznik Ubezpieczonych argumentując, że utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szkodę majątkową, jeżeli więc osoba poszkodowana poniosła w związku z tym koszty, które były konieczne i związane z wynajęciem samochodu zastępczego, to mieszczą się one w graniach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat aspektów prawnych wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawy, zadzwoń lub napisz.
Źródło:
www.rzu.gov.pl
www.rzu.gov.pl 2

Kontakt:
Moskito
Ul.Głowackiego 4
39-300 Mielec
tel. +48 534 106 106 , +48 534 107 107 , 17583 03 50
email : wypozyczalnia@moskito.mielec. pl
http://moskito.mielec. pl/wypozyczalnia-samochodow/samochod-zastepczy/
www.moskito.mielec. pl

Jeżeli w działalności firmy niezbędne jest używanie samochodu, to po wypadku można żądać od towarzystwa, by z OC sprawcy pokryło wydatki na wypożyczenie pojazdu zastępczego.

Ubezpieczyciele często nie informują o możliwości sfinansowania wynajmu samochodu zastępczego. Jeśli więc chcemy otrzymać odszkodowanie obejmujące takie koszty , musimy się sami o nie upomnieć.

Z żądaniem możemy wystąpić wtedy, gdy używamy auta w celach zarobkowych. Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód umożliwia pracę (np. gdy lekarz dojeżdża do pacjentów w odległych miejscowościach). Osoby wykorzystujące auto wyłącznie do celów prywatnych również mogą żądać zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, ale ich sytuacja nie zawsze jest oczywista.

Szkodą jest nie tylko fizyczna strata (np. samochód nienadający się do użytku), ale także utracone przez poszkodowanego korzyści, np. zyski, które mógłby osiągnąć, mając auto do dyspozycji. Na przykład jeżeli w wyniku kraksy zostanie zniszczony samochód dostawczy, to szkoda obejmuje także dochody, które firma mogłaby osiągnąć, rozwożąc towar.

O zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego należy wystąpić do towarzystwa, w którym sprawca wypadku miał polisę OC. Można żądać tylko pojazdu tej samej lub niższej klasy niż samochód uszkodzony.

Konieczność wypożyczenia auta trzeba uzasadnić. Powinniśmy też uzgodnić z towarzystwem okres wynajmu oraz parametry pojazdu. Warto mieć na piśmie zgodę ubezpieczyciela na pokrycie kosztów. Pozwoli to uniknąć późniejszych problemów z odszkodowaniem.

Towarzystwo nie może narzucić, od kogo powinniśmy wypożyczyć samochód. Możemy to zrobić zarówno w warsztacie, gdzie naprawiamy uszkodzone auto, jak i w firmie zajmującej się wynajmem. Pierwsze rozwiązanie jest wygodne, gdyż koszty wynajmu zostaną wliczone do kosztów naprawy. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z usług firmy wypożyczającej auta, płacimy sami, a potem przedstawiamy towarzystwu fakturę. Niektóre firmy wynajmują samochody na zasadzie cesji wierzytelności, czyli same dochodzą zwrotu kosztów od ubezpieczyciela; wtedy klient nie płaci z własnej kieszeni !!!

Okres wynajmu auta na koszt ubezpieczyciela jest ograniczony; towarzystwo bierze pod uwagę czas, w jakim warsztat powinien uporać się z naprawą. Jeżeli naprawa przeciąga się bez powodu, ubezpieczyciel może odmówić zapłaty za dodatkowy czas. W razie szkody całkowitej, gdy pojazd idzie do kasacji, towarzystwo powinno zwrócić koszt wynajmu auta zastępczego od wypadku do wypłaty odszkodowania.

Poszkodowany, który nie naprawia samochodu (np. dlatego, że chce go sprzedać), nie traci prawa do odszkodowania ani wypożyczenia pojazdu zastępczego na koszt towarzystwa. Ale dostanie zwrot kosztów wynajmu jedynie za czas, jaki byłby potrzebny do skutecznego naprawienia auta.

Z polisy AC można się ubiegać o zwrot wydatków na wypożyczenie pojazdu zastępczego tylko wtedy, gdy taki zapis znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli brak samochodu pozbawiłby nas możliwości zarobku, warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością i wybrać odpowiednią polisę. Towarzystwa często oferują możliwość wynajmu pojazdu zastępczego po opłaceniu dodatkowej składki. Zazwyczaj w umowie jest określony czas i warunki wynajmu. Ubezpieczyciel może np. zastrzec, że auto powinno być wypożyczone we wskazanej sieci.

Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks cywilny art. 361, 363 i 415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24.03.2000r. DU nr 26 poz. 310 w sprawie OC) ubezpieczyciel w zakresie OC zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.

Kwestia uprawnienia poszkodowanego do najmu samochodu zastępczego na czas naprawy była wielokrotnie rozpoznawana przez Sąd Najwyższy, który potwierdzał prawo poszkodowanego do najmu pojazdu zastępczego. Poniżej przedstawiamy orzeczenia Sądu Najwyższego, poruszające tę kwestię:

Przykłady:

  • wyrok z dnia 26 listopada 2002r. (sygn. V CKN 1397/00), w którym Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli samochód uszkodzony w wypadku komunikacyjnym mógł zostać naprawiony, to powód może żądać od zobowiązanego do naprawienia tej szkody zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych w o kresie naprawy samochodu.
  • w yrok z dnia 8 września 2004r. (sygn. IV CK 672/03). Sąd Najwyższy podkreślił, iż utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Ponadto, Sąd Najwyższy podkreślił, iż postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka transportu w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia. “Termin “wydatków koniecznych” oznacza przy tym wydatek niezbędny dla korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono” .
  • wyrok z dnia 5 listopada 2004r. (sygn. II CK 494/03). Sąd Najwyższy przyjął, że “jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu” .
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004r. (sygn. IV CK 672/03) : przeznaczenie auta do kasacji nie przesądza o tym, iż ubezpieczony nie może wynająć pojazdu zamiennego;
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999r. (sygn. II CKN 109/98): “między faktem uszkodzenia – w wyniku wypadku – samochodu używanego przez poszkodowanego jako samochód dostawczy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej a faktem wynajęcia przez poszkodowanego innego samochodu dostawczego i poniesienia kosztów z tego tytułu, istnieje normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1kc” .
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2004r. (sygn. akt II CK 412/03). W którym Sąd Najwyższy wskazał, iż zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkodę w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Jak widać, ukształtowana w tym zakresie linia orzecznictwa wskazuje, iż poniesienie przez poszkodowanego kosztów najmu samochodu zastępczego (w związku z pozbawieniem poszkodowanego możliwości korzystania z własnego pojazdu, który uległ uszkodzeniu na skutek wypadku drogowego, którego sprawcą jest inny uczestnik ruchu drogowego) pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem i jest szkodą w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.

Mielec Dębica Kolbuszowa Tarnobrzeg Szczucin Tarnów Rrzeszów Kraków Nowa Dęba Majdan Królewski Sandomierz Połaniec Staszów Dąbrowa Tarnowska Ropczyce Jasło Nisko Busko Zdrój Radomyśl Wielki Wadowice Górne Lisia Góra Baranów Sandomierski Pilzno Łoniów Dwór Zagorzyce Głogów Małopolski Trzciana Zawodzie Sokołow Małopolski Tuszów Narodowy Grębów Klimontów Borowa Czermin Przecław Chorzelów Słupiec Komorów Cmolas